2018 TÜRK PATENT KURUMU FAALİYET RAPORU ÜZERİNE

Oxolook - Karahindibalı Düşünceler - 2018 TÜRK PATENT KURUMU FAALİYET RAPORU ÜZERİNE

2018 TÜRK PATENT KURUMU FAALİYET RAPORU ÜZERİNE

ÇEVRİM İÇİ BAŞVURU

Marka, patent ve tasarım başvurusu yapmak isteyen bireyler belgeleri posta yapmak veya Türk Patent Kurumu’ na gelerek elden teslim etmek gibi zorluk yaratan işlemler yerine internet üzerinden mobil imza ve e-imza ile kolayca başvuru yapabilmektedirler. Çevrim içi işlemler müşterilere zamandan tasarruf sağladığı gibi aynı zamanda ekonomik anlamda da kolaylıklar sağlamaktadır.

2018 yılında yapılan başvuruların %91’i çevrim içi yapılmıştır. Patent ve faydalı model başvurularının %98, tasarım başvurularının %99,5, marka başvurularının ise %87’si çevrim içi yapılmıştır.

PATENT BAŞVURU SAYISI

2018 yılında 7.349  yerli, 11.155 yabancı patent başvurusu yapılmıştır. Toplam başvuru sayısı bir önceki yıla oranla %4 azalarak 18.504 olmuştur. Farklı sistemlerden yapılan patent başvuruları incelendiğinde PCT ( Patent İş Birliği Anlaşması) aracılığıyla yapılan başvuru sayısında %40 düşüş yaşanmış, EPC ( Avrupa Patent Sözleşmesi ) aracılığıyla yapılan başvuru sayısında ise %3’ lük bir artış yaşanmıştır.

Dünya genelinde bakıldığında ise patent başvuru sayısı sıralamasında Türkiye 20. sırada yer alıyor. 2016-2018 dönemlerine göz atıldığında Türkiye dünya fikri mülkiyet sıralamasında patent başvuru sayısını en fazla artıran ülke oldu. Türkiye’ de yerleşik olmayan kişiler tarafından 2018 yılında 143 patent başvurusu yapıldı.

 

FAYDALI MODEL BAŞVURU SAYISI

Faydalı model tescili ile firmanız adına tescillediğiniz buluşunuzun yasal haklarına sahip olabilirsiniz. Buluşunuzu üretme, kullanma ve satma işlemlerini özgürce yapabilirsiniz. Toplam faydalı model başvuru sayısında 2017’ ye oranla bir düşüş gözlenmektedir. Yerli ve yabancı faydalı model başvurularında toplamda %16,5 oranında azalma yaşanmıştır. Faydalı model başvuruları incelendiğinde tamamına yakınının ulusal, doğrudan yolla yapıldığı görülmektedir. PCT aracılığıyla yapılan başvuru sayısında son yıllarda düşüş yaşanmaktadır.

Patent ve faydalı model başvuruları birlikte değerlendirildiğinde başvuru sayısı 2016 yılına göre %11 artarak 2017 yılında 22.603 e ulaşmış, 2018 yılında ise ufak bir düşüş yaşanarak 21.274 olmuştur.

2018 yılında 13.882 adet patent belgesi verilmiştir. Verilen belgelerin 2.805 tanesi yerli, 11.077’si ise yabancıdır. Tescil edilen faydalı model başvuru sayısı ise 335 olarak kaydedilmiştir. 307 yerli faydalı model belgesi verilirken, 28 adet yabancı belge sahibine verilmiştir.

TÜBİTAK TEŞVİK PROGRAMINDAN YARARLANAN BAŞVURU BİLGİLERİ

Ülkemiz kaynaklı ulusal ve uluslararası patent başvuru, tescil sayısının artırılmasını hedefleyen program ile TÜBİTAK tarafından TPE, EPO, WIPO, JPO ve USPTO’ ya yapılan başvuruların tescil sürelerinde gerçek ve tüzel kişilere hibe sağlanmaktadır. Program kapsamında ulusal patent başvurusu için ulusal patent başvurusu araştırma rapor desteği, ulusal patent başvurusu inceleme rapor desteği, patent başvurusunda vekil kullanılması durumunda 1.000 TL patent başvurusu vekil desteği, incelemeli patent belgesi alınması durumunda başvuru sahibine 3.000 TL destek sağlanmaktadır. Tescil sürecinin patent vekili ile yürütülmesi durumunda incelemeli patent alınırsa vekile 2.000 TL destek verilmektedir.

Uluslararası patent başvurularında ise uluslararası patent başvuru desteği ve uluslararası inceleme raporu desteği sağlanmaktadır. Uluslararası kuruluş olarak Türk Patent Kurumu seçilmesi durumunda belirlenen tutarı aşmamak kaydıyla tamamı (3,376 CHF), Türk Patent Kurumu seçilmemesi durumunda ise %50 oranında destek sağlanmaktadır. Ayrıca uluslararası tescil ödülü olarak başvuru sahibine 10.000 TL destek sağlanmaktadır.

Hibe desteğine ek olarak uluslararası patent başvurusunun EPO, JPO veya USPTO tarafından tescil edilmesi durumunda başvuru sahibine ayrıca uluslararası patent tescil ödülü verilir. TÜBİTAK- TÜRKPATENT işbirliğindeki teşvik sistemi sayesinde ulusal doğrudan patent başvurularında bir artış gözlenmiştir. 2016-2018 yılları incelendiğinde teşvik sisteminden faydalanılan başvuru sayısında sürekli bir artış yaşandığı görülmektedir. Bir önceki yıla oranla %34 oranında artış yaşanması motive edici olmuştur.

MARKA BAŞVURU SAYISI

Günümüzde marka tescili en önemli sınai haklardan biridir. Marka tescili yaparken firmaların esas amacı markalarını, emeklerini koruma altına alarak tanıtmaktır. Marka başvuru sayısı incelendiğinde 2017 yılında %13’ lük bir artış yaşanarak 121.108’ e yükseldiği, 2018 yılında ise ufak bir düşüş yaşanmasına rağmen 120.008 adet başvuru yapıldığı görülmektedir.

MARKA TESCİL SAYISI

Marka başvuru sayısının yanında marka tescil sayısı incelendiğinde 2017 yılında tescil sayısında %11,86 azalma yaşanmasına rağmen 2018 yılında %23,87’ lik bir artış gözlenmiştir. Bunun esas nedeni ise, yabancı marka tescilinde yaşanan %200’ lük artıştır.

MARKA BAŞVURULARININ SINIF BAZINDA DAĞILIMI

2018 yılında yapılan marka başvuruları incelendiğinde en çok talep gören marka sınıfının 35. sınıf olduğu görülmektedir. Gıda ürünlerinin yer aldığı 29. ve 30. sınıflar ise en çok tercih edilen sınıflar arasında yerini korumaktadır.  Giyim ürünlerinin yer aldığı 25. sınıf ise %5’ lik payla gıda ürünlerini takip etmektedir.

COĞRAFİ İŞARET TESCİL/BAŞVURU SAYISI

Coğrafi işaret başvuruları incelendiğinde özellikle son 2 yılda ciddi bir yükseliş olduğu görülmektedir. Son 2 yılda toplamda 470 adet başvuru Bakanlık’ a ulaşmış ve 2018 sonunda toplam 396 adet ürün coğrafi işaretle tescillenmiştir. 2018 yılında AB Komisyonu nezdinde tescillenen coğrafi işaretlerimiz ise ‘Antep Baklavası’, ‘Aydın İnciri’ ve ‘Malatya Kayısısı’ dir.

TESCİLLİ COĞRAFİ İŞARETLERİN DAĞILIMI

Ülkemizde tescillenen coğrafi işaretlere göz attığımızda %77’ sinin gıda ve tarım alanında olduğu görülmektedir. 2018 yılında gıda ürünleri tescilini el sanatlarının izlediği gözlenmiştir.

Tüm bu veriler göz önüne alındığında fikirlerin, emeğin ve yaratıcılığın korunmasına dair bilincin günden günde arttığını söyleyebiliriz. Özellikle yurt dışı markalaşma süreçlerinde gözlemlenen artış, ihracata yönelişin fazlalaştığı ve bunun ekonomiye olumlu yansıyacağı şeklinde yorumlanabilir. Artık işverenler yurt dışı pazarlarını seçip oluşturmakla oradaki markalaşma sürecinin eş değer ilerlemesi gerektiğinin bilincinde. Ancak ve ancak bu felsefe ile doğru ve sürdürülebilir marka değerleri yaratılabilir; ismimizin tescille koruma altına alınması tutku markaları veya tanınmış marka olmanın önemli adımlarından biridir. Aynı bilinci patentleşme veya faydalı model ile koruma sağlama yollarında da artırmamız, kalkınma ve ekonomik büyümeye önemli katkı sağlayacaktır. Bu noktada verilen teşvik veya ödüller buluş sahiplerinde motive edici unsur olmaktadır.

Birçok işverenin, buluş sahibinin bilincinde olması gereken bir diğer husus ise; patentli ürünlere ”KOSGEB TEKNOYATIRIM” veya ”KOSGEB Endüstriyel Uygulama” programları üzerinden milyonlarca TL’ ye varan hibe makine- teçhizat desteğinin verilmesidir. İşletmeler,  AR-GE projeleri sonrası, projenin devamı niteliğinde yapacakları yatırımda seri üretime yönelik birçok desteği buradan patentli ürünleri aracılığıyla fonlayabilmektedirler. Dolayısıyla her açıdan işletmeye, markaya katma değer sağlayacak ve en önemlisi buluşlarını koruma altına alacak tescil yolculuklarını sabırla sürdürmelerini tavsiye ederiz.

Marka

İk10 Patent

 

SGK Teşvik Analizini Hemen Öğren, Tasarruf Et!

Şirketler için en önemli maliyetlerden biri, insan kaynakları ile ilgili giderler; bu giderlerden tasarruf edinmeniz ve yetişmiş insan kaynağınızı doğru teşvik koşullarında yönetebilmeniz artık mümkün!

 

Tüm bilgileri eksiksiz doldurunuz.

Teşekkürler!
Başvurunuz bize ulaştı.

En kısa zamanda size dönüş yapacağız.