KOSGEB YURT DIŞI PAZAR DESTEK PROGRAMI İLE GLOBALLEŞİN

Oxolook - Karahindibalı Düşünceler - KOSGEB YURT DIŞI PAZAR DESTEK PROGRAMI İLE GLOBALLEŞİN

KOSGEB YURT DIŞI PAZAR DESTEK PROGRAMI İLE GLOBALLEŞİN

Global vizyon, işletmelerin büyümesine ivme kazandırıyor. Dolayısıyla yapılan işler, üretilen ürün veya değerler sadece ülke sınırları içerisinde sınırlı kalmamalı. Bu durumda yalnızca ülkeye ve işletmenin kendisine katma değer sağlanmış olacaktır. Halbuki ürettiklerimizi dünyaya açabilsek, yeni pazarlarla buluşabilsek yerli güçle global başarılar elde edebilir, ülkeden döviz çıkışını engelleyebilir, yeni yatırımlar için motive edici olabiliriz. Kurum ve kuruluşlar olarak daha çok çalışmaya , daha çok rol modeller yaratmaya, genç girişimcilere ya da ihracata adım atacak cesareti olmayan üreticilere ilham olmaya ve onların kapasitelerini geliştirmeye öncü olmaya ihtiyaç var.

Bugün işletmelerin ileri mühendislik programları kullanarak gerçekleştirdiği yenilikçi birçok fikir, yüksek kalitede üretilen birçok ürün var. Bunların doğru pazarlarda tanıtımı, sürdürülebilir başarılara olanak kılacaktır.

Büyüme süreçlerinde dış finansman arayışına giren sanayi veya Kobi işletmeleri çareyi kredilerde veya hibe destekli fonlarda aramaktadır. Devletin bu anlamda hizmet sağlayıcı kuruluşları, özellikle son dönemlerde dünya trendlerini yakalama üzerine programlar yayınlamakta ve klasik teşvik programlarından ziyade alanı bazen daraltarak spesifikleştirmektedir.

 

Yakın dönemde Kobiler’ in yegane dostu Kosgeb’ in teknoloji odaklı yatırımlar için KOBİGEL çağrısı kapsamında işletme başına 1 Milyon tl teşvik paketi yayınladığını duyurmuştuk. Yapay zeka, nesnelerin interneti, akıllı fabrikalar gibi konular etrafında dijital dönüşüm hedef kapsamındaki çağrıdan beklenen destekler istenen ölçüde alınamadı, işletmelerin henüz bu sürece tam da hazır olmadıkları gözlemlendi. 1742 Kobi’ nin başvurduğu proje çağrısında; 258 Kobi’ ye 71.5 milyon tl destek sağlandığı ve dijitalleşmenin getireceği rekabetin, yapısal dönüşüm hedeflerine ulaşmada kaldıraç etkisi oluşturacağı açıklandı. Beklenenin altında gözlemlenen başarılı proje sayısı, sizi yanıltmasın, konunun başında da belirttiğimiz gibi dijital dönüşüme henüz hazır değiliz buna rağmen 258 sayısı fena değil.

Gelişim ve sürdürülebilir büyüme için, globalleşme ve ihracat şart diyoruz. Bu kapsamda Kosgeb ve Tim işbirliğinde ilki gerçekleşen Kobi’ ler için hap niteliğinde bir teşvik paketi yayınlandı. 16 Eylül 2019’ da yürürlüğe giren programın adı: ‘’Yurt Dışı Pazar Destek Programı’’ , diğer adıyla ‘’ Uluslararasılaşma Destek Programı’’. Programın amaçlarına baktığımızda;

  • KOBİ’ lerin yurt dışı pazara açılabilme beceri ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi,
  • KOBİ’ lerin yurt dışı pazar paylarının arttırılması,
  • İhracat yapmaya başlayacak KOBİ sayısının arttırılması,
  • E-ticarete başlayan KOBİ sayısını arttırmak gibi yaklaşımlarla karşılaşıyoruz.

Maksimum 2 yıl boyunca tabloda yer alan giderlerin % 70 ‘ini hibe şekilde finanse edilebileceği bu destek için ihracat yapıyor olmak, SGK ve ilgili kurumlara borcun olmaması ya da yapılandırılmış olması gerekmektedir.

Özellikle ihracatta nakliye giderleri ve tanıtım giderleri kısmındaki destekler, hiçbir program kapsamında sağlanmamış olup sadece dönemsel olarak yayınlanan bazı proje bazlı çağrı programlarında daha önce sunulmuştur. Dikkat çeken bir diğer husus ise, yurt dışı fuar katılımlarının desteklenmesindeki kritik noktalar. Hali hazırda ihracatçı birliklerden yurt dışı fuar katılımlarında % 50 oranında teşvik edinimi sadece stand kirası ve dekorasyon giderleri üzerinden sağlanırken, yurt dışı pazar destek programı kapsamında proje başvurusu kabul edilen Kobi’ ler konaklama ve uçak giderlerini de teşvik kapsamında edinebileceklerdir; üstelik % 70 hibe oranıyla. 300.000 tl üst limitli hibe teşvik paketinin içeriğine göz atacak olursak;

Proje başvurusunda bulunmak için en az 3 gider kaleminden harcamaların yapılacak olması elzemdir. Proje süresi maksimum 24 ay süreyle sınırlandırılmıştır. Mevzuata ait uygulama esaslarına; https://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/Yurtdisi pazar-destek-programi/Yurt_D%C4%B1s%CC%A7%C4%B1_Pazar_Destek_Program%C4%B1_Uygulama_Esaslar%C4%B1.pdf linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yıl içerisinde Kobi’ lerin hali hazırda yaptığı bu harcamaların, program kapsamında % 70 hibe şekilde finanse edilmesi, ihracata önemli oranda katkı sağlayacaktır.

”İşletmenizin tasarruf mekanizması olarak çalışırız.”

 

İk10 Danışmanlığın faaliyetlerini göstermek
#oxolook #ik10danışmanlık #profesyonelprojeyönetimi #stratejikyönetim #kosgeb #projeteknikdanışmanlık #süreçdanışmanlığı #maksimumhibe

 

KOSGEB Destekleri

EKONOMİNİN SAĞLAM TAŞLARI KOBİLER!

İHRACATA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ İŞLETMELERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYOR

 

SGK Teşvik Analizini Hemen Öğren, Tasarruf Et!

Şirketler için en önemli maliyetlerden biri, insan kaynakları ile ilgili giderler; bu giderlerden tasarruf edinmeniz ve yetişmiş insan kaynağınızı doğru teşvik koşullarında yönetebilmeniz artık mümkün!

 

Tüm bilgileri eksiksiz doldurunuz.

Teşekkürler!
Başvurunuz bize ulaştı.

En kısa zamanda size dönüş yapacağız.