Brm Cert

Oxolook - Brm Cert

ISO 9001:

Standardın hedefi; hata ve kusurları azaltmak, ortadan kaldırmak ve olası hataları önleyici bir kontrol mekanizması yaratmaktır. Kuruluşlarda etkin bir kalite yönetim sistemi anlayışının yer edinmesi ve uygulanması ile müşteri ihtiyaç analizlerinin doğru yapılandırılması, kaliteli ürün/ hizmet üretimi sağlanacağı öngörülmektedir. Organizasyon içindeki sağlıklı bilgi akışı, süreçler arasındaki doğru işleyişi beraberinde getirerek kurumsal kimlik ve istikrarı sürdürülebilir kılmayı amaçlar.

ISO 14001:

Üretilen üründen ziyade nasıl üretildiği ile ilgilenen Çevre Yönetim Sistemi standardı, kuruluşların faaliyetlerinden ötürü çevreye verilebilecekleri zararın en aza indirilmesi için oluşturulmuş olan standarttır. Her işletmeye uygulanabilirliğinin yanı sıra standarda sahip olan kuruluşların çevre etkilerinden kaynaklı maliyetleri düşer bu durum ulusal/ uluslararası alanda itibarlarının artmasına fayda sağlar.

 

OHSAS 18001:

Standardın temel amacı; iş sağlığı ve güvenliğine dair yasal mevzuatlar doğrultusunda kuruluşlardaki riskleri azaltarak veya ortadan kaldırarak sağlıklı, güvenle çalışılabilir bir çalışma ortamının oluşturulması ve bu ortamın doğru yönetimi üzerinedir. Kalite ve çevre standartlarına entegrasyonu uyumu oldukça kolaydır. İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle yaşanabilecek iş gücü kayıplarını minimize ederek iş verimliliğinde artışı, dolayısıyla maliyetlerde tasarrufu sağlamaktadır.

ISO 10002:

Müşteri memnuniyeti yönetim sistemi, kuruluşların potansiyel müşterileri ile ilişkilerinde daha kaliteli yaklaşımlar ve uzun dönemli ilişkiler benimsemesi üzerine izlenecek yolları, özellikle şikayet yönetiminin doğru yapılması ile hızlı çözümlere ulaşabilmeyi hedeflemektedir. Müşterilerle kurulacak güçlü bağların güven, çözüm odaklılık ve doğru ihtiyaç analiziyle mümkün olduğu düşünüldüğünde; bu standardı benimsemiş şirket kültürlerinin rakipleri karşısında oldukça avantajlı olduğu gözlemlenmektedir.

ISO 22000:

Gıda güvenliği yönetim sistemi, tüketicinin gıda kaynaklı tehlikelerden korunmasını, gıda zincirindeki zayıflıkları ortadan kaldırarak bütünlüğünün sağlanmasını hedeflemektedir. ISO 9001 standardıyla entegre olarak uygulanabilmektedir. Gıda emniyetine gösterilen özen, insan sağlığına verilen değerle ilgili bu noktada; bu özenin müşteriye kanıtlanmış olması, daha az ürün dönüşümü gibi olumlu unsurlar müşteri memnuniyeti ile pazar payının artırımını desteklemektedir.

ISO 27001 

Bilgi en kıymetli hazine ve bu hazinenin özenle korunması, gizliliğinin sağlanması oldukça önemli. Kuruluşlarda bilgi yönetimi sistemi yapılanması; kurumsal politikaları, uygulamalarını, süreçlerin işleyişini güvenli bir sistemle kontrol edebilmeyi sunmaktadır. Standart, bilgi varlıklarının gizliliğini koruduğu gibi gereksiz zaman kaybını da önleyerek riskleri minimize etmektedir. Son yasa değişiklikleriyle beraber Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik, Doğalgaz, Petrol piyasasındaki kuruluşlar için belge alımı zorunlu hale gelmiştir.

SGK Teşvik Analizini Hemen Öğren, Tasarruf Et!

Şirketler için en önemli maliyetlerden biri, insan kaynakları ile ilgili giderler; bu giderlerden tasarruf edinmeniz ve yetişmiş insan kaynağınızı doğru teşvik koşullarında yönetebilmeniz artık mümkün!

 

Tüm bilgileri eksiksiz doldurunuz.

Teşekkürler!
Başvurunuz bize ulaştı.

En kısa zamanda size dönüş yapacağız.