FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI EĞİTİMİ

Oxolook - Eğitimler - FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI EĞİTİMİ

Telif ve Sınai haklar olmak üzere iki sınıflandırmaya tabii tutulan bu hakların değer motiflerine bakıldığında; fikri ürünlerin dışavurumu olarak soyut, ülkesel, alınıp satılabilen, içerisinde farklı hukuki rejimler barındıran haklar olduğunu söyleyebiliriz. Fikirler değil, fikir ürünleri korunmaktadır. Eğitim; patent, faydalı model, marka, endüstriyel tasarım tescil, entegre devre topoğrafyaları, coğrafi işaretler ve telif hakları ile ilgili kapsamlı bir çalışmayı sunmaktadır. Türkiye’nin üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejilerinde işletmelerin bu haklara verdiği değer ve takip neticesinde rakiplerinden önde, sürdürülebilir  büyümeler elde ettiklerini, kurumsallaşmak için bu zaruri takiplere ve koruma sistemlerinin gerekliliğine  vurgu yapılmaktadır.

SGK Teşvik Analizini Hemen Öğren, Tasarruf Et!

Şirketler için en önemli maliyetlerden biri, insan kaynakları ile ilgili giderler; bu giderlerden tasarruf edinmeniz ve yetişmiş insan kaynağınızı doğru teşvik koşullarında yönetebilmeniz artık mümkün!

 

Tüm bilgileri eksiksiz doldurunuz.

Teşekkürler!
Başvurunuz bize ulaştı.

En kısa zamanda size dönüş yapacağız.