Yatırım Teşvik Sistemi

Oxolook - İk10 Danışmanlık - Yatırım Teşvik Sistemi

Yaptığı yatırımın karakteristiği Yatırım Teşvik Mevzuatı ile uyumlu her yatırımcı; Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne yapılacak müracaatlar neticesinde ‘’Yatırım Teşvik Belgesi’’ alarak çeşitli destek unsurlarından yararlanabilecektir. Teşvik sistemi; genel, bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımların teşviki uygulamalarından oluşur. Burada faydalanılacak destek kalemleri, bu uygulamalara göre farklılık gösterecektir.

Genel Teşvik uygulamalarında; KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti ve 6.bölgedeki yatırımlarda gelir vergisi stopajı desteği sağlanırken; bölgesel teşvik kapsamında devlet; KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, 6.bölgedeki yatırımlarda gelir vergisi stopajı ve sigorta primi desteği, yatırımın 3.,4.,5., ve 6. Bölgelerde gerçekleşmesi halinde faiz desteği ve yatırım yeri tahsisi gibi destekleri sağlamaktadır.

Yatırımcıların sabit yatırım tutarının 10 milyon TL’yi aşmaması ve belirlenen yatırım konularının dışına çıkmaması esastır.  Yatırım eğiliminin devamlılığı, sürdürülebilir kalkınma, rekabet avantajı edinimi gibi birçok avantaj sağlaması teşvik belgesini; yatırımcıların en sık başvurduğu mercii durumuna getirmiştir. Doğru oranlarda yatırım kararının belirlenmesi, azami ölçüde teşvikten yararlanılması, alınacak makine-teçhizat listeleri uyumluluğu gözetilerek yatırım karakteristiğinizin aksiyon planı hazırlanması önem arz eder.

SGK Teşvik Analizini Hemen Öğren, Tasarruf Et!

Şirketler için en önemli maliyetlerden biri, insan kaynakları ile ilgili giderler; bu giderlerden tasarruf edinmeniz ve yetişmiş insan kaynağınızı doğru teşvik koşullarında yönetebilmeniz artık mümkün!

 

Tüm bilgileri eksiksiz doldurunuz.

Teşekkürler!
Başvurunuz bize ulaştı.

En kısa zamanda size dönüş yapacağız.