EKONOMİNİN SAĞLAM TAŞLARI KOBİLER!

Oxolook - Karahindibalı Düşünceler - EKONOMİNİN SAĞLAM TAŞLARI KOBİLER!

EKONOMİNİN SAĞLAM TAŞLARI KOBİLER!

Kobiler ekonomik gelişimin önemli aktörleridir. Özellikle son yıllarda politika ve stratejilerin belirlenmesinde büyük bir yere sahiptirler.

KOBİ tanımı 2018 yılında değişikliğe uğradı ve “Yıllık net satış hasılatı” ve “Mali bilanço” üst limiti 40 milyon TL’den 125 milyon TL’ye yükseltilirken;yıllık çalışan personel sayısı üst limiti 250 çalışan olarak korundu.

KOBİ’lerin önemi 1990 yılında anlaşılmış ve 1996 yılı KOBİ yılı ilan edilmiştir. 1996 yılından sonra Türkiye ‘de KOBİ’lerin öneminin farkına varılarak düzenlemeler yapılmış ve KOBİ’lerin ekonomimize katkılarını artırmaya çalışmıştır.

Son yıllardaki KOBİ istatistiklerine bakıldığında karşımıza aşağıdaki gibi bir tablo çıkmaktadır:

Günümüzde KOBİ’lerin ekonomimize en büyük katkılarından biri istihdamdır. Önceki yıllara ait istatistiklere bakıldığında Türkiye’deki işletmelerin %99,8’ini KOBİ’lerin oluşturduğu görülmektedir. Aynı zamanda Türkiye’deki istihdamın %77,8’i yine KOBİ’ler tarafından sağlanmıştır. İşsizliğin giderek arttığı günümüz şartlarına bakılacak olursa KOBİ’lerin önemini anlamak zor değildir. Sektörde tanınmış, büyük sanayi şirketlerinde işe alım süreçleri sancılı geçerken, KOBİ’ler deneyimsiz personellerin iş hayatına atılmasında iyi bir basamaktır. Tecrübeli, tecrübesiz bakmaksınız personel istihdamını artıran KOBİ’ler hem genç nesiller hem de orta yaşlı bireyler için hayat şartlarına adapte olma konusunda kolaylık sağlamaktadırlar. KOBİ’ler istihdamın yanında girişimcilik iş güdüsüne sahip insanlara girişimci olma imkânı tanımaktadır.

KOBİ’ler büyük sanayi firmaları ile rekabet halindedirler. İmkânlarının kısıtlı olması sebebiyle bir alan üzerine çalışmaktadırlar. Bu durum kötü gibi gözükebilir ama çalıştıkları alan üzerinde yoğunlaşarak yüksek kalitede ürünler üretebilmektedirler. Bu bağlamda büyük sanayi firmaları ile rekabet edilebilirliklerini kolaylaştırmaktadır. Rekabetin yanında KOBİ’ler sanayi firmalarına kullandıkları hammaddelerin temini konusunda destek olmaktadırlar. Hem ara mamül hem de son ürün destekleri konusunda KOBİ’ler sanayicilerin en büyük destekçileridir.

Günümüz ekonomisinde sürekli dalgalanmalar yaşanmaktadır. Büyük işletmeler bu dalgalanmalardan yüksek oranlarda etkilenirken, KOBİ’ler dalgalanmaların üstesinden daha kolay gelmektedirler.

Ürün talepleri günden güne değişmektedir. Belirli dönemlerde çok popüler olan ürünler bir sonraki dönemde unutulabilir. Bu durumlar sanayi firmalarını derinden etkilemektedir. Büyük yatırımlar yaptıkları ürünlerin bir sonraki dönemde gündemden silinmesi firmaların yatırımlarının ellerinde kalmasına sebebiyet vermektedir. KOBİ’lerde ise durum daha kolay ilerlemektedir. Talep değişikliklerine kısa sürede ayak uydurabilmektedirler. 

 KOBİ’lerin sektörel dağılımına bakacak olursak,

Ticaret sektörü üzerine KOBİ’lerin yoğunlaştığını görebiliriz.

KOBİ’ler ekonomimizi sağlamlaştıran ve çökmekten koruyan esas 

taşlardır! Ancak ne yazık ki KOBİ’ler bunun farkına değiller. Gücün farkında 

olmadan onu etkili bir şekilde kullanamazsınız. KOBİ’ler rakamları önemsemeli, yapılan istatistikleri iyi analiz etmeli ve başarabileceklerinin farkına varmalıdırlar. KOBİ’ler ihracat miktarlarının %59,2 olduğunu göz ardı etmemeli ve dışa açılmaktan korkmamalıdırlar. Çok büyük rakamlar olmasa bile bir reklam bütçesi oluşturmalı, tanıtımın pazarlamanın en büyük silahı olduğunu unutmamalıdırlar.

Bizim KOBİ’lere en büyük tavsiyemiz ekonominin sağlam taşları olduklarını akıllarından asla çıkarmamaları!

Proje Mühendisi

Merve YAŞAR

Paylaş:

SGK Teşvik Analizini Hemen Öğren, Tasarruf Et!

Şirketler için en önemli maliyetlerden biri, insan kaynakları ile ilgili giderler; bu giderlerden tasarruf edinmeniz ve yetişmiş insan kaynağınızı doğru teşvik koşullarında yönetebilmeniz artık mümkün!

 

Tüm bilgileri eksiksiz doldurunuz.

Teşekkürler!
Başvurunuz bize ulaştı.

En kısa zamanda size dönüş yapacağız.